SOLID KOT?Y to nowoczesne produkty charakteryzuj?ce si? jako?ci? wykonania, d?ug? ?ywotno?ci?, atrakcyjnym wygl?dem oraz wysok? sprawno?ci?.

Image not available

Stalowe kot?y z gwarancj? do 6 lat. Wersje EKO, UKS, PUSH oraz przemys?owe.

Image not available

Grupa Atlas Copco jest czo?owym na ?wiecie producentem spr??arek stacjonarnych i spr??arek przewo?nych, generatorw, sprz?tu budowlanego i maszyn grniczych oraz narz?dzi przemys?owych

Image not available
Image not available

Stalowe zbiorniki idealne do nowoczesnych instalacji solarnych i pomp ciep?a.

Image not available
Image not available

Zbiorniki wyrwnawcze od 8 do 5000l

Image not available
Image not available Image not available

SYSTEMY WZBIORCZE I AKCESORIA FLAMCO TECHNIKA ZAMOCOWA?

Image not available
Image not available

HYDROKOMPLET
Producent zbiornikw ze stali i zasobnikw wody

Firma Hydrokomplet to certyfikowany producent zasobnikw wody i zbiornikw ze stali nierdzewnej, ktry dostarcza bogaty wybr produktw dla bran?y ciep?owniczej, ch?odniczej i wentylacyjnej. Jako wykonawca i dystrybutor ?wiadczymy tak?e us?ugi serwisowe i instalacyjne w ramach udzielanych gwarancji produktowych.

Oferta firmy HYDROKOMPLET to:

  • wyroby z bran?y ciep?owniczej, ch?odniczej i wentylacyjnej.
  • produkcja zbiornikw ci?nieniowych stalowych
  • us?ugi w zakresie doradztwa technicznego
  • kompletacja dostaw
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych przez nasz? firm? wyrobw.

Kierujemy swoj? ofert? do inwestorw, hurtowni instalacyjnych, firm ciep?owniczych a tak?e klientw indywidualnych.

W zwi?zku z zawartymi korzystnymi umowami z firmami spedycyjnymi realizujemy dostawy w bardzo krtkim terminie na bardzo dogodnych warunkach finansowych.

Jako producent zbiornikw ze stali dbamy o to ?eby wszystkie wyroby posiada?y niezb?dne dopuszczenia, certyfikaty, atesty PZH i obj?te s? gwarancj? od 12 do 60 miesi?cy, w zale?no?ci od typu wyrobu.

Zapraszamy do wsp?pracy!

znak marki Hydrokomplet, producent zbiornikw ze stali nierdzewnej i zasobnikw wody