Pozostałe produkty

Naczynia przeponowe NEMA Winkelmann Group

naczynia przeponowe Nema

NEMA to producent zbiorników wyrównawczych w rozmiarach od 8 do 5000 litrów i ciśnieniu od 10 do 25 bar. Są one używane w instalacjach ogrzewania/chłodzenia, zestawów rozruchowych, instalacjach wody pitnej.

Filtroodmulniki

Filtroodmulnik stosowany jest w układach instalacji centralnego ogrzewania i ma za zadanie zatrzymywanie zanieczyszczeń w postaci ciał stałych unoszonych przez wodę zładu.

Filtroodmulniki instalowane są na sieciach i węzłach cieplnych (przed przepływowymi wymiennikami ciepła i elementami automatyki cieplnej). Mogą one również pracować w lokalnych instalacjach wodociągowych wyposażonych w odżelaziacze w celu dodatkowego oczyszczenia wody. Filtroodmulnik wpina się w rurociąg za pomocą połączeń kołnierzowo śrubowych, tak aby woda przepływała zgodnie z kierunkiem oznaczonym na filtroodmulniku strzałkami.

Odmulacze sieciowe

Odmulacze sieciowe typ IOW mogą być stosowane do oczyszczania wody z zanieczyszczeń ciałami stałymi o średnicach ziaren powyżej 0,1 mm przy ciśnieniu max. 16 bar i temperaturze max. 150°C w ciepłownictwie i przemyśle.

W szczególności stosowane:

– w węzłach cieplnych na zasilaniu węzła wodą sieciową (kotłową)
– na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania.

Stabilizatory ciepłej wody

Stabilizator temperatury przeznaczone są do instalowania w węzłach cieplnych z przepływowymi wymiennikami ciepłej wody użytkowej zwłaszcza w układach bez zasobników i przy zastosowaniu automatyki ograniczającej temperaturę ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu zaworów termoregulacyjnych bezpośredniego działania.

Stabilizatory zapobiegają powstawaniu naprężeń termicznych w pionach instalacji zwłaszcza w budynkach wysokich oraz likwidują przeciążenia termiczne termoregulatorów bezpośredniego działania.

Sprzęgła hydrauliczne

Sprzęgła hydrauliczne przeznaczone są do rozdzielenia obiegu kotłowego i grzewczego. Przez rozdzielenie hydrauliczne obiegów kotłowego i grzewczego uzyskuje się zmniejszenie wielkości zasilania, poprawę pracy, równomierność zasilenia pionów i łatwiejsze sterowanie systemem. Sprzęgło zmniejsza również straty energii i zakłócenia akustyczne.

Separatory powietrza

Obecność powietrza i gazu w zamkniętych instalacjach ogrzewczych jest dużym problemem. Pęcherze powietrza są powodem hałasu, ograniczają cyrkulację i mogą blokować niektóre urządzenia. Powietrze przyspiesza też proces korozji instalacji. Separator oddziela powietrze od wody, odseparowane powietrze uchodzi poprzez odpowietrznik automatyczny.

Filtry siatkowe FS-1

Filtry siatkowe służą do ochrony instalacji, urządzeń pomiarowych i regulacyjnych przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Filtry siatkowe FS-1 posiadają przyłącza kołnierzowe i wykonywane są z żeliwa szarego. Filtry instalowane przed armaturą regulacyjną, są przeznaczone do oczyszczania przepływającego przez nią czynnika.

Produkty Flamco

Systemy wzbiorcze i akcesoria Flamco

naczynia wzbiorcze Flamco
Flexcon naczynia wzbiorcze Automaty do stabilizacji ciśnienia Akcesoria do instalacji grzewczych Naczynia wzbiorcze Airfix Wyposażenie instalacji sanitarnych Podgrzewacze i zasobniki wody Akcesoria do podgrzewaczy i zasobników wody Odpowietrzniki i separatory T-plus.

Technika zamocowań:

Uniwersalne opaski montażowe Wieszaki do rur Wieszaki do rur System zamocowań ze stali nierdzewnej Rozetki Szyny i akcesoria do szyn Akcesoria montażowe Van Baal Radiatorkonsoles Flamco Falx

Flamco